Strona początkowa Enter My Mindkoszty pobytu w szpitalu na intensywnej terapii za DOBE koszty uzyskania przychodu 102 25 koszty robocizny budowa domu małopolskie koszty wymiany wahacza w fiacie Brava koszty komornicze przy zabezpieczeniu powództwa koszty ZUS zatrudnienia pomocy domowej koszty notarialne i PCC ponosi kupujący koszty założenia firmy jednoosobowej koszty notarialne przepisanie mieszkania koszty zarządu w umowie z developerem 1702 w muzyce
Girlanda Ze Sztucznych Kwiatów
www bogatyia pl
kody serwisowe nokia 6220
 

Enter My Mind

Temat: wyliczenie kosztów utrzymania dziecka
Witam wszystkich! W którymś temacie był link do przykładowego i dokładnego wyliczenia kosztów utrzymania dziecka, ale NIE DZIAŁA. Gdyby ktoś mógł mi przesłać taki wzór, to bardzo będę wdzięczna. I jeszcze...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=41452Temat: czy to jest nałóg?
Przyznasz chyba jednak , że wyliczenie kosztów utrzymanie Dziecka jest po prostu REWELACYJNE ! Widać rękę dobrego fachowca . :) A tak BTW , wzory wyliczeń są też na Stronie Centrum...
Źródło: alkoholizm.jawnet.pl/viewtopic.php?t=1580


Temat: Pozew o alimenty - garść rad
Od razu mówię, że wbrew pozorom rachunki nie są konieczne, sąd zwykle ich nie wymaga (ja przedstawię tylko za czynsz i media, bo tylko te mam). Ważne jest samo zestawienie kosztów, dające kwotę całkowitego utrzymania dziecka. Tutaj macie przykładowe, bardzo dokładne wyliczenie kosztów, na podstawie kórego bez trudu można zrobić własne. Uwaga: przy alimentach na 2 czy 3 dzieci nie wnosi się w pozwie o całą kwotę alimentów (czyli np. 1000 zł na 2 dzieci), tylko rozdziela kwoty na poszczególne dzieci (czyli np. wnoszę o alimenty w kwocie 500 zł na dziecko). To taki niewinny zabieg psychologiczny - lepiej wyglada to na papierze Tutajmacie wzór pozwu o alimenty. Jeśli ojciec dziecka zarabia dobrze, ma stała i pewną pracę na etat, najlepiej złożyć pozew o alimenty procentowe, czyli np. 30% dochodów ojca, jednak nie mniej niż np. 500 zł (gdyby ojciec dziecka nagle zmienił pracę na mniej płatna). W innym przypadku, gdy ojciec dziecka np. ukrywa dochody, jest "bezrobotny", pracuje na czarno czy bardzo często zmienia pracę, najwłaściwszym będzie ustalenie stałej kwoty alimentów. I teraz, bardzo ważne jest ustalenie procentowego podziału kosztów utrzymania dziecka pomiędzy oboje rodziców. ... tylko sporadycznie odwiedza dziecko) dzieckiem, to masz prawo do nierównego podziału kosztów utrzymania dziecka. Skoro sama wychowujesz dziecko i sama sprawujesz nad nim opiekę, co jest formą alimentacji, ojciec niech płaci większą częśc alimentacji materialnej (polecam w tej sytuacji taki podział kosztów dziecka: 30% płaci matka, 70% płaci ojciec, czyli przy koszcie utrzymani dziecka 900 zł miesięcznie, alimenty dla ojca wyniosłyby 630 zł). Dokonując nierównego podziału kosztów utrzymania dziecka należy poprzeć się odpowiednim zapisem w Kodeksie Rodzinnym i Opiekunczym, a mianowicie: art. 135, par2 KRiO: "Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, moze polegać także, w całości lub w częsci, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie" Oczywiście jeśli matka pracuje, a ojciec często opiekuje się dzieckiem, to sprawiedliwy byłby podział kosztów np. 60% (ojciec) na 50% (matka)( W ogólnym koszcie utrzymania dziecka nie wolno zapomnieć o uwzględnieniu kosztu opiekunki/przedszkola) Jeśli ojciec jest bezrobotny, wykazuje niskie dochody ... mówi o tym, że powinno się brać pod uwagę zdolność zarobkową ojca dziecka zależną od posiadanego zawodu,doświadczenia i wykształcenia, a nie stan wykazywanych przez niego zarobków. Krótko mówiąc, nie ważne jest ile zarabia, ale ile mógłby zarobić gdyby postarał się o lepszą pracę. Tutaj najlepiej podać dowód w postaci ogłoszeń o pracę w prasie/internecie dla zawodu ojca dziecka oraz w postaci podawanych...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=23097


Temat: Pytania do radnego Jana Gładkowa
Przekombinował Pan z tymi wyliczeniami Uchwała Rady Powiatu nr XIX/205/2008 z dnia 2008-05-29 w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców lub opiekunów prawnych z opłat za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych i w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych § 4 Zwalnia się całkowicie, z obowiązku ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej i w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, rodziców: • stanowiących rodzinę, ... § 5 Zwalnia się częściowo z obowiązku ponoszenia opłat za pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej i w rodzinie zastępczej rodziców, wg wzoru 100 - [(x - 1) : 0,7]2 gdzie ... miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce. Jeżeli w przypadku częściowego zwolnienia z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej wynika odpłatność poniżej 5%, to ustala się ją w wysokości 5 % kwoty miesięcznej pomocy przysługującej rodzinie zastępczej. UZASADNIENIE .Na wniosek radnego dr inż. Jana Gładkowa, do ustalania procentowej wysokości zwolnienia z odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej i rodzinie zastępczej, zastosowano prosty wzór matematyczny zamiast tradycyjnego systemu skokowego: 100 - [( x - 1) : 0,7]2 x - krotność dochodu wynikająca z podzielenia dochodu rodziny przez kryterium dochodowe tej rodziny. http://bip.gryfino.powiat...nr=352&nr1=2057 bo tak np: x = 2.000 zł (dochód rodziny): 316 zł( kryterium dochodowe wg ustawy)= 6,3291 gdyby dochody rodziny która oddaje swoje dziecko do domu dziecka , rodziny zastępczej były kilku lub kilkunastotysięczne to takie wyliczenia miałyby sens , ale w tym przypadku rodzice oddają dzieci bo nie mają nawet tych 2.000 dochodu całej rodziny i wtedy żaden wzór tu nie pomoże i tak nie maja z czego zapłacić . To co Pan wymyślił to drobiazg nie mający żadnego wpływu ani na poprawę sytuacji rodziny , dzieci ani na koszty w domu dziecka , rodzinie zastępczej bo tak czy siak powiat musi im dać na bieżące utrzymanie dzieci, a potem jak Starosta chce to może się procesować z rodzicami o drobne pieniądze. Problem jest w czym innym i na tym Pan powinien skupić swoje wyliczenia , widać Starosta ma wyraźny kłopot z liczeniem a jest tak: Starosta wyliczył że : Zarządzenie Nr 6/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 2008-02-12 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2008 r. zarządzam, co następuje: § 1. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w roku 2008 wynosi: 1. w Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju - 1.702,04 zł; 2. w Domu Dziecka w Chojnie - 2.095,46 zł; 3. w Niepublicznym Rodzinnym Domu Dziecka "Agatos" w Gardnie - 1.967,66 ... udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka. 2. Podstawą ustalenia wysokości pomocy pieniężnej jest kwota 1.621 zł, zwana dalej "podstawą". 3. Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej udziela tej rodzinie pomocy pieniężnej w wysokości 40 % podstawy, pomniejszonej o kwotę odpowiadającą 50 % dochodu tego dziecka, nie mniej jednak niż 10 % podstawy. Licząc na max utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej kosztuje miesięcznie 1.621 zł x 40%=648,4 zł To niech Pan wyliczy ile kosztuje dom dziecka a ile rodzina zastępcza, nawet gdyby Starosta dał drugie tyle rodzinie zastępczej to i tak taniej niż w domu dziecka, o innych korzyściach pedagogicznych z wychowania dzieci w rodzinie zastępczej akurat Panu mówić nie trzeba. O i z takich wyliczeń byłaby korzyść i dla kasy powiatu i dla dzieci, o rodzicach nie wspominając.
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=3569